3 Maja

,,Wiwat 3 Maj”

Jak co roku wzięliśmy udział w uroczystościach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.

30 kwietnia braliśmy udział w uroczystościach związanych z rocznicą śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego ps.,,Hubal” a w dniu 2 maja w Święcie Flagi.

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

Wspinaczka

15 kwietnia odbyliśmy zajęcia z zakresu wspinaczki.

Doskonaliliśmy swoje umiejętności w zakresie wspinania, węzłów i asekuracji a wszystko poprzedzone intensywna rozgrzewką.

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

Ratownik

Miło poinformować że grono naszych ratowników KPP się powiększyło. Nasz Strzelców zdał egzamin i uzyskał tytuł ratownika KPP w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

1,5%

Prosimy o wsparcie naszej statutowej działalności.

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

Wolontariusz roku

Miło nam powiadomić że plut. ZS Wiktoria KACZMAREK otrzymała od Prezydenta Miasta tytuł ,,Wolontariusz Roku”. Podczas uroczystej gali Prezydent Miasta wyróżnił osoby które w różny sposób angażują się na co dzień w niesienie bezinteresownej pomocy innym. Oprócz życzeń, podziękowań i gratulacji każda z nich otrzymała symboliczną statuetkę anioła.

Więcej na stronie

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

Walny Zjazd Delegatów

10 grudnia 2022 roku odbył się w Nowym Sączu 12 Walny Zjazd Delegatów Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

W Zjeździe wzięło udział ponad 100 delegatów z ponad 40 Jednostek Strzeleckich a z naszej Jednostki udało się na Zjazd łącznie 11 Strzelców co świadczy o sile naszej Jednostki w strukturach Związku.

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności a delegaci jednomyślnie je przyjęli.

Została wybrana nowa Komisja Rewizyjna, Strzelecki Sąd Honorowy, a przede wszystkim Komendant Główny wraz z Zarządem-Naczelną Radą Strzelecką.

Do Zarządu – Naczelnej Rady Strzeleckiej zostało wybranych 3 strzelców z naszej Jednostki Strzeleckiej:

insp. ZS Monika Malczewska‼️

mł.insp. ZS Dominik Adamkiewicz ‼️

a insp. ZS Piotr Malczewski został II-gim zastępcą Komendanta Głównego‼️‼️

Nasi strzelcy otrzymali też wyróżnienia za długoletnią pracę Strzelecką.?️

,,Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję tak za poparcie jak i wszystkie prace organizacyjne i przygotowawcze do Zjazdu. Kolejne trzy lata będziemy dalej pracować nad poprawianiem tego co jeszcze nie działa tak jak należy.

Nasz Zarząd -Naczelna Rada Strzelecka to :

– 2 policjantów

– 4 żołnierzy zawodowych

– 3 nauczycieli

– 1 administracja publiczna

Dziś odpoczynek .Od poniedziałku do roboty.

Będziemy się koncentrować dalej na współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo to jest dla nas bardzo istotne. Mamy partnerską umowę proobornną i ona nam daje sporo możliwości. Będziemy chcieli rozbudowywać liczbę jednostek strzeleckich w szczególności w oparciu o ten model sądecko-grajewski, czyli współpracy ze szkołą tak, jak jest to tutaj. Chodzi o pozyskiwaniu tych ludzi do pracy z młodzieżą jeszcze na tym polu organizacji proobornnej w szkołach „mówi Komendant Główny bryg. ZS Sławomir Szczerkowski.

Po Zjeździe Strzelcy z naszej Jednostki Strzeleckiej udali się na cmentarz gdzie zapalili znicze na grobie pierwszego Dowódcy a zarazem założyciela Związku Strzeleckiego w Nowym Sączu po II Wojnie Światowej insp. ZS Janusza Szczerkowskiego.

Więcej zdjęć

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

I Wojewódzki Piknik Jednostek Strzeleckich Opoczno 2022

WOLA ZAŁĘŻNA 17.09.2022

  • Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.  

Natomiast patronat medialny sprawują: TVP 3 Łódz, Radio Łódz, Radio Parada, Radio Plus Radom, Radio FAMA, Tygodnik Opoczyński TOP, portal Opoczno.info, Mazopolska.pl oraz Format3A

Czym jest Strzelec? Kim są strzelcy? Takie pytania zadaje wiele osób.

Jest to Organizacja z ponad stuletnią tradycją. Członkowie Związku Strzeleckiego walczyli podczas I i II wojny światowej, za PRLu organizowali nielegalne imprezy patriotyczne, a obecnie szkolą się by w razie konfliktu bronić granic państwa. Poznajmy historię tej niezwykłej organizacji.

23 kwietnia 1910 roku jest jedną z najważniejszych dat Związku Strzeleckiego. Tego dnia we Lwowie, z inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego oficjalnie zarejestrowano Związek jako organizację paramilitarną o celach społeczno-wychowawczych.

Choć Związek powstał z inicjatywy nielegalnej organizacji Związku Walki Czynnej, to chęć utworzenia szerszej organizacji militarnej przyczyniła się do zarejestrowania legalnych organizacji paramilitarnych.

W momencie wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył niespełna 6450 przeszkolonych członków, z których większość pochodziła z Galicji Zachodniej.

Strzelcy stanowili trzon Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród głównych członków Związku można wymienić m.in.: Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnowskiego, Edwarda Śmigłego-Rydza, Władysława Sikorskiego, Mariana Kukiela, czy Kazimierza Tetmajera.


Po Wielkiej Wojnie Działania skupiały się głównie na przysposobieniu wojskowym i wychowaniu fizycznym młodzieży wiejskiej i rzemieślniczej, która głównie zasilała szeregi organizacji w piętnastu okręgach

W momencie wybuchu kolejnego konfliktu szeregi Związku Strzeleckiego zasilało pół miliona członków. Od samego początku działania podporządkowane były władzom wojskowym. Strzelcy zajmowali się działalnością dywersyjną, wywiadem i propagandą wymierzonym przeciwko okupantowi.

Od połowy 1940 roku Strzelcy podporządkowani byli Związkowi Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego, został przemianowany na Armię Krajową.


Oficjalnie działalność została wznowiona w 1989 r Obecnie istnieje kilka organizacji, które odwołują się do przedwojennych tradycji Związku Strzeleckiego.

My nie działamy w próżni, sami dla siebie. Uważamy i rzeczywiście jesteśmy częścią społeczeństwa Rzeczypospolitej. Przekonujemy i chyba z powodzeniem, że „Strzelec” jest potrzebny, dla Polski, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Budujemy wokół związków i strzelców przyjazną atmosferę. Stąd współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, administracją państwową i służbami mundurowymi.

Strzelcy otrzymują podstawową wiedzę z zakresu wojskowości, a także rozwija swoją sprawność fizyczną. To musztra , poznanie budowy broni, strzelanie, sporty walki, udzielanie pierwszej pomocy, terenoznawstwo. Celem podstawowym jest przygotowanie przeszkolonego i przyzwyczajonego do działań wojskowych (indywidualnych i zespołowych), przy tym pozytywnie zmotywowanego oraz przekonanego, strzelca.


Organizatorem wydarzenia była Jednostka Strzelecka 1042 Opoczno im. 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej ZS „STRZELEC” OSW, Powiat Opoczyński, Gmina Opoczno, oraz Gmina Sławno przy współpracy ze Związkiem Strzeleckim Strzelec Organizacją Społeczno Wychowawczą  – Komendą Główną i Centralnym Okręgiem Strzeleckim.

Patriotyzm nierozerwalnie łączy się z pojęciem Ojczyzna, Żeby Ojczyzną kochać i czuć z Nią więź trzeba ją znać, wiedzieć skąd pochodzi, jaka jest dziś i co działo się z Nią i w Niej – wczoraj. My o tym nieustannie przypominamy. Mamy bowiem prawo być dumni z dokonań, ale i obowiązek kontynuowania prac naszych Przodków, obowiązek dostrzegania tego, co niedoskonałe i warte zmiany. Nie jest to duma dla samej dumy, ale duma popychająca do Czynu. Poprzednie pokolenia robiły to także i dla nas, my tylko spłacamy ten dług.

W imieniu organizatora dziękuję za udział:

25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego

Wojskowemu Centrum Rekrutacji z Tomaszowa Mazowieckiego

9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Żandarmerii Wojskowej z Łasku

Służbie Więziennej

Inspektoratowi Drogowemu

Straży Ochrony Kolei

Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie

Nadleśnictwu Opoczno

Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, Prymusowej Woli i Kruszewcu

Jednostce Strzeleckiej 1002 Tomaszów Mazowiecki

Jednostce Strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski

Jednostce Strzeleckiej 2036 Paradyż

Grupie Rekonstrukcji Historycznej Parasol

Moto boxer servis

Stowarzyszeniu Wizna 1939

25 Batalionowi KOP CZORTKÓW

LKS feniks Opoczno

Stowarzyszeniu Hubalczyków 1939-1940

Stowarzyszeniu Ułanów Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

Towarzystwu fortyfikacyjnemu „ Linia Pilicy”

Muzeum Żołnierza Polskiego w Dmosinie

Grupie Reagowania Operacyjno Taktycznego „GROT”

Pułkownikowi Andrzejowi Kruczyńskiemu

ADS Auto detail studio

PRZEDSIĘBIORSTWU Gospodarki Komunalnej w Opocznie

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie

Dziękujemy również wspierającym:

Ceramice Paradyż

Firmie Blach-Pol

Studio Łosiu tattoo

Ads auto detail studio

Moto Garaż Drzewica

Biuro Projektowe Stępień Łukasz

Best-Bud skład i wypożyczalnia

Firmie PIXEL

Max Folie

Stanley barbershop Opoczno

Hurtownia Stali Carbo

Firmie Oknonet

Profi cars

Damnat

Firmie Konkret woda Opocznianka

Hurtowni Lemar

Firmie Rolmex Sławomira Reka

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „szpinek”

WOY Sp.z o. o. Woy Bukowiec

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Stępień”

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Wifima

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego NOWAKOWSKI Sp. z o. o.

Masarnii Pana Marka Karkochy

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

30 lecie Jednostki Strzeleckiej 1002 po II Wojnie Światowej w Tomaszowie Mazowieckim

Kilka fotografii pochodzącej ze strony KochamTomaszow

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

30 lecie Jednostki Strzeleckiej 1002 po II Wojnie Światowej w Tomaszowie Mazowieckim

w 1992 roku w Tomaszowie Mazowieckim został reaktywowany Oddział Związku Strzeleckiego STRZELEC OSW.

8 sierpnia 1990 z inspiracji Departamentu Społeczno-Wychowawczego Ministerstwa Obrony Narodowej zostaje zarejestrowana organizacja, „Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza. Organizacja powstała jako alternatywa dla powstałego w roku 1988 Związku Strzeleckiego „Strzelec” i funkcjonującego w oparciu o struktury Konfederacji Polski Niepodległej ,,Strzelca”.

Po wojnie Związek został reaktywowany w naszym mieście w 1 grudnia 1992 roku przez Zygmunta Jędrzejczaka i Hipolita Strawę.

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Jak co roku wieźliśmy udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na rasie Karków Kielce w dniach 5 – 12 sierpnia 2022 roku.

,,Dodawał sił wędrówki kres….,,

Nie było łatwo. Daliśmy rade, wszyscy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z naszego Marszu.

Zaszufladkowano do kategorii ZS ,,STRZELEC" OSW | Dodaj komentarz