Centralny Okręg Strzelecki

W Tomaszowie Mazowieckim mieści się Dowództwo Centralnego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno Wychowawczej.

Siedziba Dowództwa Okręgu znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim ul.PCK 2/8, kod pocztowy 97-200.

Terenem obejmuje województwa : łódzkie, mazowieckie, podlaskie,warmińsko-mazurskie.

Dowódcą Okręgu jest insp.ZS Monika Malczewska.

Komendantem Głównym Związku jest bryg.ZS Sławomir Szczerkowski gorsik@interia.pl

Adres mailowy dowodztwocos@onet.pl

Telefon 660 407 532

Chcesz założyć Jednostkę Strzelecką napisz do Nas.