Glaesmann (Gläsmann) Gustaw

1842-1928

Glaesmann (Gläsmann) Gustaw urodzony 23 kwietnia 1842 w Babicach Łódzkich, zmarł 26 kwietnia 1928 w Tomaszowie Mazowieckim. Ewangelik, syn nauczyciela. Ukończył gimnazjum guberialne w Płocku w 1860 r. i podjął obowiązki nauczyciela w szkole elementarnej. Po wybuchu powstania styczniowego zaciągnął się do żandarmerii powstańczej pod dowództwem Ptaszyńskiego. 14/26 XI 1863 r. został aresztowany we wsi Liszyno (pow. płocki) podczas odwiedzin u Ptaszyńskiego.Członek oddziału żandarmerii narodowej pod dowództwem Ptaszyńskiego w latach1863-1864. Więziony w Cytadeli Warszawskiej, wyrokiem sądu w Włodzimierzu Glaesmann został pozbawiony dożywotnio praw stanu i skazany na 3 lata rot aresztanckich w guberni woroneskiej- Syberia za udział w powstaniu. Po 25 latach wygnania powrócił do kraju w 1889 roku i osiedlił się w Tomaszowie Mazowieckim. Pochowany na cmentarzu ewangelickim.

Glaesmann (Gläsmann) Gustaw urodzony 23 kwietnia 1842 w Babicach Łódzkich, zmarł 26 kwietnia 1928 w Tomaszowie Mazowieckim. Fotografia pochodzi z opracowania dr Daniel Warzocha z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.

W kwietniu 1928 roku na cmentarzu ewangelickim w Tomaszowie Mazowieckim pochowano go z wielkimi honorami jednego z ostatnich weteranów, patriotę polskiego i zesłańca syberyjskiego, a następnie długoletniego nauczyciela Gustawa Glaesmana. Nad grobem zmarłego Gustawa Glaesmanna inspektor szkolny Lucjan Sikorski powiedział takie słowa: „W czasie swej pracy nauczycielskiej słynął jako zawołany patriota. Nigdy nie publikował swych poglądów patriotycznych, lecz stale je poszerzał i pogłębiał w swych wykładach ustnych, wszczepiając je w ten sposób w młode pokolenia”.

Tablica upamiętniająca Gustawa Glaesmanna (1842–1928) z Tomaszowa Mazowieckiego, umieszczona w kwaterze powstańców 1863 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fotografia autorstwa Krzysztof Tomasza Witczaka.

Wraz z nim w mogile spoczywa żona Karolina z Gretzingerów Glaesmann (1874– 1919) oraz syn Leopold Glaesmann (1902–1920), plutonowy Wojska Polskiego, poległy zapewne podczas wojny polsko-sowieckiej.

Nagrobek rodziny Glaesmannów odnowiony dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego oraz naszej Jednostki Strzeleckiej przy pomocy finansowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz wparciu mieszkańców.

Opracowano na podstawie m.in. CTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GERMANICA 12, 2016 Krzysztof Tomasz Witczak* EWANGELICY Z TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W POWSTANIU STYCZNIOWYM oraz zbiorów własnych.