Historia powojennego Strzelca

8 sierpnia 1990 z inspiracji Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON zostaje zarejestrowana organizacja, „Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza. Organizacja powstała jako alternatywa dla powstałego w roku 1988 Związku Strzeleckiego „Strzelec” i funkcjonującego w oparciu o struktury Konfederacji polskie Niepodległej Strzelca.

W kilka miesięcy od powstania organizacji rozpoczęto rozmowy zjednoczeniowe z innymi organizacjami strzeleckimi. W ich wyniku 1 marca 1991 roku dochodzi do zjazdu zjednoczeniowego kilku organizacji strzeleckich pod patronatem ówczesnego wiceministra MON d.s. Wychowania Romualda Szeremietiewa. Zjednoczona organizacja otrzymała nazwę Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Pierwszym komendantem organizacji zostaje bryg. ZS Wiesław Gęsicki. Członkami założycielami nowej organizacji byli m.in.: bryg. ZS Michał Wnuk, bryg. ZS Wiesław Gęsicki, st. insp. ZS Danuta Laskus i bryg. ZS Adam Bidas. Za oficjalną datę powstania Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW przyjmuje się datę I Walnego Zjazdu Delegatów, czyli 1 marca 1991 roku

Po wojnie Związek został reaktywowany w naszym mieście w 1 grudnia 1992 roku przez Zygmunta Jędrzejczaka i Hipolita Strawę.

Pierwszy dokument, na podstawie którego Zygmunt Jędrzejczak zaczął tworzyć w Tomaszowie Mazowieckim Oddział Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno Wychowawczej

Pierwszym Dowódcą wtedy Oddziału Tomaszów Mazowiecki został Zygmunt Jędrzejczak u którego w domu przy ul. Wrzosowej mieściła się siedziba Oddziału.

W roku 1993 roku siedzibą Oddziału został Zespół Szkół Zawodowych nr.3 tz.,,samochodówka”. W wyniku intensywnej pracy na rzecz miasta Oddział otrzymał siedzibę na terenie nie istniejącej już dzisiaj muszli koncertowej. W  późniejszym  czasie siedziba mieściła  się  przy ul. Mościckiego 38 na ostatnim piętrze. W 1999 roku ze względu na zły stan techniczny budynku Oddział przeniósł się stała się piwnica w Miejskim Ośrodku Kultury. W 2002 roku powróciliśmy do ZSZ nr.3 gdzie władze powiatu a przede wszystkim Dyrekcja szkoły udostępniała nam pomieszczenia po dawnej harcówce.

W 2004 roku Jednostka Strzelecka otrzymuje imię-patrona mjr Rudolfa Majewskiego ps.,,Leśniak”, ,,Roman”.

W 2006 roku przeprowadziliśmy się do Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej na terenie Torzu Łyżwiarskiego (nieistniejące już dziś budynki przy Arenie Lodowej). W 2010 roku siedziba stał się Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Farbiarskiej 20 (dawana szkoła ,,budowlanka). Miedzy innym dzięki naszej aktywnej pracy wraz z innymi stowarzyszeniami Starostwo Powiatowe uzyskało unijne fundusze na rewitalizacje tego obiektu. w 2012 roku został ufundowany i wręczony nam sztandar którego matką chrzestna jest była WicePrezydent Tomaszowa Mazowieckiego Grażyna Harasna a ojcem chrzestnym ksiądz profesor Waldemar Gliński. Od 2018 roku siedzibą jest budynek dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji tz. Przystań nad rzeką Pilicą.

Warto nadmienić ze w okresie 1996-2000 działał pluton naszego Oddziału w m. Lubochnia którym dowodził sierż. ZS Tomasz Dzierżanowski.

Pierwszym Dowódcą był insp. ZS Zygmunt Jędrzejczak 1992-1997.

Następnie Odziałem Dowodził mł. insp. ZS Hipolit Strawa 1997-2000

Kolejnym Dowódcą już Jednostki Strzeleckiej 1002 był st.chor. ZS Paweł Bińczyk 2000-2003

Po nim Dowództwo objął st.sierż. ZS Mariusz Banaszczak 2003-2006.

Od 2006 roku funkcje Dowódcy Jednostki pełni insp. ZS Monika Malczewska.

insp.ZS Monika Malczewska podczas uroczystości wręczenia sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 1002 11 listopada 2012 roku.

Wkrótce więcej info..