Historia powojennego Strzelca

8 sierpnia 1990 z inspiracji Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON zostaje zarejestrowana organizacja, „Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza. Organizacja powstała jako alternatywa dla powstałego w roku 1988 Związku Strzeleckiego „Strzelec” i funkcjonującego w oparciu o struktury Konfederacji polskie Niepodległej Strzelca.

W kilka miesięcy od powstania organizacji rozpoczęto rozmowy zjednoczeniowe z innymi organizacjami strzeleckimi. W ich wyniku 1 marca 1991 roku dochodzi do zjazdu zjednoczeniowego kilku organizacji strzeleckich pod patronatem ówczesnego wiceministra MON d.s. Wychowania Romualda Szeremietiewa. Zjednoczona organizacja otrzymała nazwę Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Pierwszym komendantem organizacji zostaje bryg. ZS Wiesław Gęsicki. Członkami założycielami nowej organizacji byli m.in.: bryg. ZS Michał Wnuk, bryg. ZS Wiesław Gęsicki, st. insp. ZS Danuta Laskus i bryg. ZS Adam Bidas. Za oficjalną datę powstania Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW przyjmuje się datę I Walnego Zjazdu Delegatów, czyli 1 marca 1991 roku

Po wojnie Związek został reaktywowany w naszym mieście w 1 grudnia 1992 roku przez Zygmunta Jędrzejczaka i Hipolita Strawę.

Pierwszy dokument, na podstawie którego Zygmunt Jędrzejczak zaczął tworzyć w Tomaszowie Mazowieckim Oddział Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno Wychowawczej

Pierwszym Dowódcą wtedy Oddziału Tomaszów Mazowiecki został Zygmunt Jędrzejczak u którego w domu przy ul. Wrzosowej mieściła się siedziba Oddziału.

W roku 1993 roku siedzibą Oddziału został Zespół Szkół Zawodowych nr 3 tz.,,samochodówka”. W wyniku intensywnej pracy na rzecz miasta Oddział otrzymał siedzibę na terenie nie istniejącej już dzisiaj Muszli Koncertowej. W  późniejszym  czasie siedziba mieściła  się  przy ul. Mościckiego 38 na ostatnim piętrze. W 1999 roku ze względu na zły stan techniczny budynku Oddział przeniósł się do piwnicy w Miejskim Ośrodku Kultury. W 2002 roku powróciliśmy do ZSZ nr.3 gdzie władze Powiatu a przede wszystkim Dyrekcja szkoły udostępniała nam pomieszczenia po dawnej harcówce.

W 2004 roku Jednostka Strzelecka otrzymuje imię-patrona mjr Rudolfa Majewskiego ps.,,Leśniak”, ,,Roman”.

W 2006 roku przeprowadziliśmy się do Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej na terenie Toru Łyżwiarskiego (nieistniejące już dziś budynki przy Arenie Lodowej). W 2010 roku siedziba stał się Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Farbiarskiej 20 (dawana szkoła ,,budowlanka). Miedzy innym dzięki naszej aktywnej pracy wraz z innymi stowarzyszeniami Starostwo Powiatowe uzyskało unijne fundusze na rewitalizacje tego obiektu. w 2012 roku został ufundowany i wręczony nam sztandar którego matką chrzestna jest była WicePrezydent Tomaszowa Mazowieckiego Grażyna Harasna a ojcem chrzestnym ksiądz profesor Waldemar Gliński.

Matka chrzestna była WicePrezydent Tomaszowa Mazowieckiego Grażyna Harasna wraz z ojcem chrzestnym księdzem profesorem Waldemarem Glińskim.

Od 2018 roku siedzibą jest budynek dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji tz. Przystań nad rzeką Pilicą.

Warto nadmienić ze w okresie 1996-2000 działał pluton naszego Oddziału w m. Lubochnia którym dowodził sierż. ZS Tomasz Dzierżanowski.

W drugiej czwórce z zielonym pasem dowódca plutonu Lubochnia druż. Tomasz Dzierżanowski

Pierwszym Dowódcą był insp. ZS Zygmunt Jędrzejczak 1992-1997.

Następnie Odziałem Dowodził mł. insp. ZS Hipolit Strawa 1997-2000

Kolejnym Dowódcą już Jednostki Strzeleckiej 1002 był st.chor. ZS Paweł Bińczyk 2000-2003

Po nim Dowództwo objął st.sierż. ZS Mariusz Banaszczak 2003-2006.

Ówczesny Dowódca Jednostki Strzeleckiej sierż. Mariusz Banaszczak

Od 2006 roku funkcje Dowódcy Jednostki pełni insp. ZS Monika Malczewska.

insp.ZS Monika Malczewska podczas uroczystości wręczenia sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 1002 11 listopada 2012 roku.

Wkrótce więcej info..