Łódzkie pamięta

„Łódzkie pamięta” jest to zadanie publiczne którego celem jest realizacja zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
w 2024 roku, realizowanych poprzez m.in.

  • Organizację inscenizacji historycznych ważnych dla historii i tożsamości regionu łódzkiego,