NOWEFIO

WITAMY

W tej zakładce znajdziesz informacje o naszym projekcie ,,Strzelecka pamięć”.

Projekt realizujemy przy wsparciu Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego.

Już od września przygotowywaliśmy się do akcji pamięci.

Projekt realizujemy po to aby młode pokolenie poznało i dotknęło historię naszych przodków a
także aby zadbać o miejsca pamięci narodowej i groby. Znane są narody bogate, wykształcone i
kulturalne, które znikły, ponieważ zabrakło im mocy ducha, woli życia etycznego, moralnego. To i dla nas wielka lekcja i przestroga a zarazem motywacja o dbanie o nasze korzenie. Problem cmentarza, grobu zaczyna się wtedy, kiedy ludzie pochowani nie mają już bliskich, którzy by się grobami opiekowali. I wtedy pozostali stają przed problemem – prawnym, ale też etycznym i filozoficznym. My spadkobiercy tych wartości, wartości naszych przodków musimy dbać i przekazywać tą historie. Obowiązkiem naszym jest strzeżeżenie dziedzictwa narodowego, dbanie o zachowanie pamięci o Bohaterach Narodowych i zapewnienie opieki nad miejscami pochówku osób, które brały udział w walkach o obronę niepodległości Polski.

Wspólnie odwiedzamy, dbamy, zapalamy znicze a także poznajemy historie tych miejsc, naszych przodków.

Znane są narody bogate, wykształcone i
kulturalne, które znikły, ponieważ zabrakło im mocy ducha, woli życia etycznego, moralnego.