O nas

Od początku istnienia naszym celem statutowym, jako organizacji proobronnej, jest szkolenie proobronne dzieci i młodzieży oraz dorosłych, przygotowujące ich m.in. do służby w Wojsku Polskim ale także do służby w strukturach Straży Granicznej, Policji czy Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej czy po prostu do bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. Poprzez kształtowanie postaw obywatelskich młodych ludzi, kształtowanie świadomości patriotycznej i społecznej naszych członków, przygotowujemy ich do życia w społeczeństwie obywatelskim. Jesteśmy organizacją non-profit, apolityczną a naszym celem nadrzędnym jest wychowywanie młodego pokolenia Polaków, gotowych pełnić służbę Ojczyźnie.

Symbolem – elementem łączącym wszystkie te cele jest mundur. Poprzez pasję i fascynację służbą przedstawiamy nie tylko młodzieży nowe kierunki działania, inspirujemy do nowego spojrzenia na ich miejsce w społeczeństwie w którym młodzi ludzie będą mogli realizować swoje zawodowe pragnienia w służbie na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Wolontariat – to nasza forma pracy na rzecz Strzelca i społeczeństwa. Swój wolny czas już od ponad 30 lat poświęcamy na wychowanie nowego, odpowiedzialnego pokolenia Polaków. Zostaliśmy wielokrotnie docenieni przez m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej, Urząd Miasta czy Starostwo Powiatowe. Nasz zakres działalności związany bezpośrednio z obronnością państwa został uzgodniony z Ministerstwem Obrony Narodowej. Posiadamy porozumienia o współpracy z m.in. Strażą Graniczną w sprawie współdziałania, 7 dywizjonem ułanów lubelskich w sprawie współpracy, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie działalności związanej bezpośrednio z obronnością państwa oraz ochroną porządku publicznego a także z Ochotniczą Strażą Pożarną w Tomaszowie mazowieckim w sprawie współdziałania i bezpieczeństwa publicznego.

Patronem Naszej Jednostki Strzeleckiej jest mjr Rudolf Majewski ps.,,Leśniak”.