Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

Zadanie publiczne zlecone prze Urząd Miasta w Tomaszowe Mazowieckimi z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zadania realizowane cykliczne od 2008 roku dotyczy podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej którego głównym celem jest wychowanie patriotyczne i wychowanie w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywanie tradycji narodowej.