NOWEFIO

WITAMY

W tej zakładce znajdziesz informacje o naszym projekcie ,,Strzelecka pamięć”.

Projekt realizujemy przy wsparciu Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Już od września przygotowywaliśmy się do akcji pamięci.

Projekt realizujemy po to aby młode pokolenie poznało i dotknęło historię naszych przodków a także aby zadbać o miejsca pamięci narodowej i groby. Znane są narody bogate, wykształcone i kulturalne, które znikły, ponieważ zabrakło im mocy ducha, woli życia etycznego, moralnego. To i dla nas wielka lekcja i przestroga a zarazem motywacja o dbanie o nasze korzenie. Problem cmentarza, grobu zaczyna się wtedy, kiedy ludzie pochowani nie mają już bliskich, którzy by się grobami opiekowali. I wtedy pozostali stają przed problemem – prawnym, ale też etycznym i filozoficznym. My spadkobiercy tych wartości, wartości naszych przodków musimy dbać i przekazywać tą historie. Obowiązkiem naszym jest strzeżeżenie dziedzictwa narodowego, dbanie o zachowanie pamięci o Bohaterach Narodowych i zapewnienie opieki nad miejscami pochówku osób, które brały udział w walkach o obronę niepodległości Polski.

Wspólnie odwiedzamy, dbamy, zapalamy znicze a także poznajemy historie tych miejsc, naszych przodków.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Znane są narody bogate, wykształcone i
kulturalne, które znikły, ponieważ zabrakło im mocy ducha, woli życia etycznego, moralnego.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.