Struktura

Zdjęcie dzięki Dariusz Kwapisiewicz KochamTomaszow

Pracami Jednostki Strzeleckiej 1002 kieruje

Prezes Dowódca insp. ZS Monika Malczewska.

W skład Zarządu Dowództwa wchodzą : WicePrezes-Z-ca Dowódcy mł.insp. ZS Dominik ADAMKIEWICZ oraz insp. ZS Piotr MALCZEWSKI a skarbnikiem Jednostki jest mł.chor. Michał RYBAK.

Szefem Sztabu Jednostki Strzeleckiej jest druż. ZS Monika KNAP.

Dowódcą plutonu jest p.o. plut. ZS Łukasz MALCZEWSKI.